21 - 23 April 2015
Saigon Exhibition & Convention Center (SECC)
Ho Chi Minh City, Vietnam

Connecting the World and The Emerging Markets
21 - 23 tháng 4 năm 2015
Trung tâm Hội Chợ & Triển Lãm Sài Gòn (SECC)
Thành Phố Hồ Chí Minh

Kết nối thế giới với thị trường đang phát triển
 

Tiếng Việt
We are currently revamping the Food&HotelVietnam2015 website.

For enquiries or space booking, kindly contact our sales team as follow:

Ms Ting Siew Mui
Project Director
Email: tsm@sesallworld.com

Ms Jorinda Tan
Assistant Project Manager
Email: jt@sesallworld.com

Mr Fraser Hawkes
Project Manager
Email: fhawkes@oesallworld.com

For Vietnam-Based Companies:
Ms Michelle Lui
Account Manager
Email: michellelui@vietallworld.com

Click on the thumbnail to download the Food&HotelVietnam2015 Sales Brochure.


Website Food&HotelVietnam2015 đang được cập nhật, quý vị vui lòng quay lại trong thời gian tới.

Để đặt gian hàng, vui lòng liên hệ đội ngũ kinh doanh của chúng tôi:

Ms Ting Siew Mui
Project Director
Email: tsm@sesallworld.com

Ms Jorinda Tan
Assistant Project Manager
Email: jt@sesallworld.com

Mr Fraser Hawkes
Project Manager
Email: fhawkes@oesallworld.com

Văn phòng Việt Nam:
Ms Michelle Lui
Account Manager
Email: michellelui@vietallworld.com

Nhấp vào biểu tượng bên dưới để tải Brochure của Food&HotelVietnam2015.

Organiser:
Đơn vị tổ chức:
Local Organiser:
Đơn vị tổ chức tại Việt Nam:
Worldwide Associate:
Đối tác toàn cầu:
SES VCCI Exhibition Service Co Ltd Overseas Exhibition Services Ltd All World
 
Copyright © 2014 Food&HotelVietnam2015 | All Rights Reserved.
Top