BÁO CÁO SAU TRIỂN LÃM FOOD&HOTELVIETNAM2017

Nhấp ĐÂY để tải Báo cáo sau Triển lãm FOOD&HOTELVIETNAM2017.

THỐNG KÊ FOOD&HOTELVIETNAM2017

 11,100m2 Diện Tích Trưng Bày 613 Đơn Vị Trưng Bày | Từ 38 quốc gia /  lãnh thổ20 Nhóm Gian Hàng Quốc Tế